Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
04. Πολλοί ΛΟΓΟΙ για να μας προτιμήσετε › ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ FAST PLAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΘΕΡΙΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ FAST PLAN


Τα ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ δεν είναι κατάλληλα για όλους. 

Τα τελευταία χρόνια οι Γονείς εγγράφουν συνήθως τα παιδιά τους στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για να μάθουν Αγγλικά από την Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ στην (προαιρετική) τάξη PRE – JUNIOR και από την Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ στην τάξη A JUNIOR. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι μαθητές προλαβαίνουν πάρα να δώσουν Εξετάσεις για το LOWER στην Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΘΕΡΙΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ  λειτουργούν  τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο PRE-LOWER (B1). Οι μαθητές που τελειώνουν ην D Class στο τέλος της Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ εγγράφονται για Θερινό Εντατικό Πρόγραμμα 6 εβδομάδων στο επίπεδο PRE-LOWER, ώστε τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, στην Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ να εγγραφούν στην τάξη LOWER (B2) και στην Α' ΛΥΚΕΙΟΥ να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα PROFICIENCY.

 

Μια άλλη λύση που δίνουμε είναι η παρακολούθηση της τάξης B JUNIOR σε θερινό πρόγραμμα. Η λύση αυτή είναι κατάλληλη για μαθητές που αρχίζουν τα Αγγλικά σε μεγαλύτερη ηλικία και φυσικά ενδείκνυται μόνο για μαθητές υψηλής επίδοσης. 

Η παρακολούθηση σε Θερινό Πρόγραμμα και της B Junior και της Pre-Lower τάξης μπορεί να μειώσει κατά 2 χρόνια το Πρόγραμμα Σπουδών. Κερδίζουν δηλαδή χρόνο, οι Μαθητές αποκτούν νωρίτερα το LOWER B2 ώστε να παρακολουθήσουν μετά την τάξη PROFICIENCY και να παοκτήσουν και το Πτυχίο ¶ριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας C2 όσο βρίσκονται ακόμη σε μαθητική ηλικία.

 

 

Back to top