Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
06. Εγγύηση Επιτυχίας


ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
στο Πτυχίο LOWER
(δηλ. σε αναγνωρισμένο Πτυχίο Β2 ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Μέχρι και ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη
της τάξης LOWER αν χρειαστεί…

Η αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Σπουδών που εκπονούμε και η σοβαρότητα με την οποία τα εφαρμόζουμε, μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους μαθητές που μας επιλέγουν από την αρχή και ολοκληρώνουν κοντά μας τις Σπουδές τους στην Ξένη Γλώσσα. Τα υψηλότατα και γνήσια ποσοστά επιτυχίας (90 - 100%) που επιτυγχάνουμε κάθε χρόνο τις τελευταίες δεκαετίες είναι η πραγματική ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ για τους Μαθητές και του Γονείς που μας εμπιστεύονται. Επειδή είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα της δουλειάς μας ανακοινώνουμε την εξής προσφορά:
Δεσμευόμαστε ότι από τώρα και στο εξής θα ισχύει ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ για τους «πιστούς» μαθητές μας οι οποίοι παρακολουθούν ανελλιπώς τα δικά μας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια πριν από το επίπεδο της τάξης LOWER. Εννοείται ότι είναι ακόμη καλύτερα στη πράξη να έχει παρακολουθήσει το δικό μας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ από την αρχή: Από τη τάξη A Junior.
Όσοι μαθητές μας της τάξης LOWER δεν επιτύχουν στις Εξετάσεις για Αναγνωρισμένο Πτυχίο Επιπέδου Β2 (LOWER) (π.χ.ECCE, ESB B2 κλπ.) με την ολοκλήρωση των σπουδών τους,
θα έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν την τάξη LOWER με πολύ μεγάλη ΕΚΠΤΩΣΗ, μέχρι και ΔΩΡΕΑΝ, την αμέσως επόμενη σχολική περίοδο έτσι ώστε να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία χωρίς καθόλου κόστος ή με πολύ μικρό κόστος από πλευράς Διδάκτρων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ανάλογα με τον βαθμό παρακολούθησης
του δικού μας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
στα ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ που παρακολούθησαν ανελλιπώς το δικό μας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (χωρίς διακοπή) μέχρι και την τάξη LOWER δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη της τάξης LOWER την αμέσως επόμενη χρονιά. Οι μαθητές που δεν έχουν παρακολουθήσει το δικό μας πρόγραμμα από την αρχή, δικαιούνται ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, ανάλογα με το πόσες τάξεις έχουν παρακολουθήσει στο δικό μας Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

Από ποια τάξη ξεκίνησε ο μαθητής
στο δικό μας Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της τάξης LOWER

Από A Junior

100% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ: Μηδέν Ετήσια Δίδακτρα)

Από Β Junior

90% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Σχεδόν ΔΩΡΕΑΝ: Μόνο το 10% Διδάκτρων)

Από A class

80% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Συμβολικά δίδακτρα: Μόνο 20%)

Από Β class

70% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Συμβολικά δίδακτρα: Μόνο 30%)

Από C class

60% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Λιγότερο από τα μισά δίδακτρα: Μόνο 40%)

Από D class

50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Ακριβώς τα μισά δίδακτρα: Μόνο 50%)

Από E class

40% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Σχεδόν τα μισά δίδακτρα: Μόνο 60%)

Από LOWER

30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
(Δίδακτρα με μεγάλη έκπτωση: Μόνο 70%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  1. Για να δικαιούται ένας μαθητής να κάνει χρήση της προσφοράς για ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη της τάξης LOWER, είναι απαραίτητο να αρχίσει και να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε μας, χωρίς να αλλάξει ενδιαμέσως Κέντρο Ξένων Γλωσσών και χωρίς να προσπεράσει κάποια τάξη. Αν αλλάξει και επανέλθει, η προσφορά ισχύει από τότε που επανήλθε.
  2. Είναι απαραίτητο ο μαθητής να μην κάνει πάρα πολλές απουσίες (πάνω από 20% των συνολικών ωρών διδασκαλίας) την τελευταία χρονιά.
  3. Είναι απαραίτητο όποιος δικαιούται την ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη της τάξης LOWER να το πράξει την αμέσως επόμενη περίοδο.
  4. Είναι απαραίτητο για κάποιον μέτριας επίδοσης μαθητή να ακολουθήσει την υπόδειξη του Διευθυντή Σπουδών σχετικά με την επιλογή Εξεταστικού Φορέα αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ φυσικά. Αν ο μαθητής δεν συμφωνεί με την επιλογή της Διεύθυνσης (η οποία αποφασίζει από κοινού με τον καθηγητή του αντίστοιχου τμήματος) τότε η ενδεδειγμένη λύση είναι να δώσει και για τα δύο. Π.χ. ο ίδιος ο μαθητής επιλέγει να δώσει για το MICHIGAN ECCE ενώ η Διεύθυνση και ο καθηγητής του πιστεύουν ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες στο ESB B2. Για να μη χάσει την ΕΓΓΥΗΣΗ πρέπει να δώσει ή μόνον για το ESB B2 ή και για τα δύο.
  5. Τέλος, θα πρέπει να μην υπάρχουν οφειλές διδάκτρων από προηγούμενη σχολική περίοδο για να ισχύει η ΕΓΓΥΗΣΗ.

 

Back to top