Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
04. Πολλοί ΛΟΓΟΙ για να μας προτιμήσετε › ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΩΝ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΩΝ

Γραπτή και αναλυτική βαθμολογία δίδεται σε κάθε τρίμηνο, δηλαδή τρεις φορές το χρόνο. Οι ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ είναι μηχανογραφημένοι.

Υπολογίζονται αυτόματα και με ακρίβεια (με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος στο COMPUTER) οι μέσοι όροι των γραπτών tests και των εκθέσεων του τριμήνου σε κάθε μάθημα, και φυσικά δίδεται η εκτίμηση του καθηγητή ή της καθηγήτριας για την προφορική επίδοση. Επιπλέον εκτυπώνονται στον έλεγχο οι παρατηρήσεις του καθηγητού ή της καθηγήτριας σχετικά με την επίδοση του κάθε μαθητή.

Οι μαθητές με Γενικό Μέσο Όρο Έτους 18,5 και άνω, λαμβάνουν ΕΠΑΙΝΟ ενώπιον των συμμαθητών τους στην αρχή του επόμενου Σχολικού Έτους.  

 

Back to top