Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 


ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ και ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι αίθουσες που διαθέτουμε έχουν χωρητικότητα πολύ μεγαλύτερη αλλά φροντίζουμε για λόγους εκπαιδευτικούς, τα τμήματα να είναι περίπου 9μελή. Είναι γνώση που έχει αποκτηθεί από πολυετή εμπειρία πως ένα τμήμα αρκετά πιο πολυμελές ή αρκετά πιο ολιγομελές είναι δυσλειτουργικό.

Παρόλο που γενικά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όσο πιο μικρό είναι το τμήμα τόσο το καλύτερο για τους μαθητές, εμείς γνωρίζουμε από εμπειρία ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Σ’ ένα τμήμα 3-4 μαθητών πράγματι σε κάθε μαθητή αναλογεί περισσότερος χρόνος για εξέταση. Από την άλλη πλευρά όμως, σ’ ένα τμήμα 3-4 μαθητών δεν υπάρχει η ευγενής άμιλλα που υπάρχει σ’ένα τμήμα 10 ατόμων, πράγμα πολύ σημαντικό για τους μαθητές οι οποίοι συναγωνίζονται για καλύτερη επίδοση. Η σύγκριση με τους συμμαθητές συμβαίνει αυτονόητα μέσα σε ένα τμήμα μαθητών διαφορετικών δυνατοτήτων και επιδόσεων. Η έκθεση στη σύγκριση βοηθά κάθε μαθητή να αποκτήσει μια πραγματική εικόνα για τον εαυτό του και να θέτει στόχους βελτίωσης της επίδοσής του.

Επίσης τα τμήματά μας είναι ομοιογενή. Δηλαδή, οι μαθητές του κάθε τμήματος είναι της ίδιας ηλικίας και πολλές φορές είναι συμμαθητές και στο Ελληνικό σχολείο. 
 


 

Back to top