Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
04. Πολλοί ΛΟΓΟΙ για να μας προτιμήσετε › ΣΥΧΝΟ γράψιμο ΕΚΘΕΣΕΩΝ σε ΟΛΕΣ τις ΤΑΞΕΙΣ


ΣΥΧΝΟ γράψιμο ΕΚΘΕΣΕΩΝ σε ΟΛΕΣ τις κανονικές ΤΑΞΕΙΣ

Επειδή το γράψιμο μιας σωστής ΕΚΘΕΣΗΣ είναι συνήθως πρόβλημα, όχι μόνον στη ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ αλλά πολλές φορές ακόμη και στην ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ του μαθητή, έχουμε ενσωματώσει στο Πρόγραμμά μας την συστηματική προετοιμασία, διδασκαλία και εξάσκηση στην ΕΚΘΕΣΗ.

Από το επίπεδο της Α CLASS (Α κανονική τάξη Αγγλικών) οι σειρές βιβλίων που επιλέγουμε έχουν περίπου 20 - 25 θέματα εκθέσεων που γράφουν τα παιδιά στη διάρκεια του σχολικού έτους των 32 εβδομάδων. Δηλαδή καλούνται να γράφουν έκθεση σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ασφαλώς οι εκθέσεις της Α CLASS είναι σύντομες και απλές, ωστόσο ο σκοπός επιτυγχάνεται. Ο σκοπός είναι οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητα στην παραγωγή γραπτού λόγου σταδιακά από μικρή ηλικία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την διόρθωση των εκθέσεων από τους καθηγητές, εννοείται όχι σε ώρα μαθήματος, οι διορθωμένες εκθέσεις καταχωρούνται και συνυπολογίζονται στο βαθμό των Γραπτών σε κάθε τρίμηνο ώστε να ελέγχονται και από την Διεύθυνση και τους ίδιους τους Γονείς,
 

 

Back to top