Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
04. Πολλοί ΛΟΓΟΙ για να μας προτιμήσετε › ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στις ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ B1, B2, C1, C2


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στις ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ B1, B2, C1, C2

Στις τελευταίες τάξεις Πτυχίων καλούνται οι Μαθητές να κατοχυρώσουν τη γνώση τους στην Ξένη Γλώσσα επιτυγχάνοντας στις Εξετάσεις για κάποιο αναγνωρισμένο Πτυχίο. Οι Συνεργάτες (καθηγητές και καθηγήτριες) στο επίπεδο αυτό είναι native speakers με εξειδίκευση στα επίπεδα Πτυχίων.

Οι Σειρές Βιβλίων είναι πάντα σύγχρονες και συμπληρωματικά παρέχονται στους υποψήφιους ειδικά ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, αποκλειστικές ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε. ΡΑΛΛΙΑ για την αντιμετώπιση των Εξετάσεων Αγγλικών LOWER & PROFICIENCY των Πανεπιστημίων MICHIGAN CAMBRIDGE, ESB. και των Εξετάσεων Γαλλικών DELF Α2, Β1, Β2 του ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Σαν αποτέλεσμα τα ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ στο επίπεδο Β2 σε ΑΓΓΛΙΚΑ και ΓΑΛΛΙΚΑ τα τελευταία χρόνια είναι στο 100%.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

Back to top