Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
04. Πολλοί ΛΟΓΟΙ για να μας προτιμήσετε › VIDEO ΠΡΟΒΟΛΕΣ με DVD σε INTERACTIVE WHITEBOARD στις ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ VIDEO στις ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ με ΘΕΑΤΡΙΚΑ σκετσάκια

ΠΡΟΒΟΛΕΣ VIDEO εξαιρετικής ποιότητας και τεράστιας εκπαιδευτικής αξίας γίνονται στις ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ.  Η όλη διαδικασία της VIDEO ΠΡΟΒΟΛΗΣ είναι ενσωματωμένη στα βιβλία που διδάσκουμε στις προκαταρκτικές τάξεις A Junior και Β Junior. Πρόκειται για παραμύθια-stories μεγάλης εκπαιδευτικής αξίας με προσεκτικά επιλεγμένη γλώσσα ώστε να γίνονται κατανοητά, αλλά ενσωματώνουν και αξίες και μηνύματα ζωής σπουδαία για την διαμόρφωση της προσωπικότητας των μικρών μαθητών.  

Οι προβολές συνεχίζονται και στα υψηλότερα επίπεδα με θέματα ενδιαφέροντα για τους εφήβους και videos που ενημερώνουν για θέματα που ενδεχομένως προβληματίζουν τα σύγχρονα παιδιά. Πάντα τα videos ενσωματώνονται στο μάθημα αφού ανακυκλώνουν τις Γλωσσικές Δεξιότητες που έχουν προσφάτως διδαχθεί οι μαθητές και αποτελούν σοβαρή πηγή ενημέρωσης.

 

Back to top