Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
01. Επικοινωνία - Χάρτης › ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ


 ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΡΑΛΛΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ραλλιάς Ευστράτιος 
του Εμμανουήλ
Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας. Ιδιοκτήτης και Ιδρυτής των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ μαζί με την Παπασταμάτη-Ραλλιά Σωτηρία, από το 1970. Έχει συγγράψει και εκδώσει σειρά από βοηθητικά βιβλία για τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

Πτυχιούχος

  1. CAMBRIDGE PROFICIENCY
  2. MICHIGAN PROFICIENCY
  3. Τελειόφοιτος ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ραλλιά Μαρία
του Ευστρατίου 
Καθηγήτρια Αγγλικής και Γαλλικής.
Ιδιοκτήτρια μαζί με τον Ραλλιά Ευστράτιο και την Ραλλιά Σωτηρία.
Διδάσκει Αγγλικά και συμμετέχει στη Διεύθυνση Σπουδών από το 2005. Είναι εξετάστρια προφορικών σε όλα τα επίπεδα στις προφορικές εξετάσεις ESB από το 2009. Έχει συγγράψει βοηθητικά βιβλία για τη Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.

Πτυχιούχος

  1. CAMBRIDGE PROFICIENCY (GRADE A)
  2. MICHIGAN PROFICIENCY
  3. DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE (DALF)
  4. CERTIFICATO SUPERIORE DELLA LINGUA ITALIANA
  5. ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (με ΑΡΙΣΤΑ)
  7. MASTER of ARTS in POLITICS UNIVERSITY OF ESSEX, ENGLAND

 

Back to top