Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. ΡΑΛΛΙΑΣ
 
15. Επιτυχόντες 1997-2022 › ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 • ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1997 - 2007
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ LOWER (B2) 2007
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ΜΑΙΟΥ 2008
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β2 ΜΑΙΟΥ 2008
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β1 ΜΑΙΟΥ 2008
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ΜΑΙΟΥ 2009
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β2 (LOWER) ΜΑΙΟΥ 2009
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β1 (Pre-LOWER) ΜΑΙΟΥ 2009
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β2 (LOWER) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ CAMBRIDGE FCE MAIOY 2010
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (Pre-LOWER) ΜΑΙΟΥ 2010
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B2 (LOWER) ΜΑΙΟΥ 2010
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN ECCE ΜΑΙΟΥ 2010
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ΜΑΙΟΥ 2010
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β2 (LOWER) ΜΑΙΟΥ 2010
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (Pre-Lower) ΜΑΙΟΣ 2011
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B2 & CAMBRIDGE FCE (LOWER) ΜΑΙΟΣ 2011
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN ECCE ΜΑΙΟΣ 2011
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ΜΑΙΟΣ 2011
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (Pre-Lower) & ESB B2 (LOWER) ΜΑΙΟΣ 2012
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN ECCE ΜΑΙΟΣ 2012
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY 2012
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ CAMBRIDGE FCE (Β2) - PET (B1) MAIOY 2012
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (Pre-Lower) ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ LOWER MICHIGAN ECCE & ESB B2 ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 & B2 ΜΑΙΟΥ 2014
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN & ESB (LOWER) B2 MAIOY 2014
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN & ESB (LOWER) B2 MAIOY 2014
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY C2 ΜΑΙΟΥ 2014
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN ECCE B2 (LOWER) MAY 2015
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ECPE MAY 2015
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 & B2 ΜΑΙΟΣ 2015
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (PRE-LOWER) ΜΑΙΟΣ 2015
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B2 (LOWER) ΜΑΙΟΣ 2015
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE B2 (LOWER) MAIOY 2016
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B2 (LOWER) MAIOY 2016
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (PRE-LOWER) 2016
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ECPE MAIOY 2016
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 & ESB B2 MAIOY 2016
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 & ESB B2 MAIOY 2017
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN PROFICIENCY ECPE MAIOY 2017
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE B2 (LOWER) MAIOY 2017
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE MAIOY 2018
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECPE ΜΑΙΟΥ 2018
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (PRE-LOWER) ΜΑΙΟΥ 2018
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B2 (LOWER) ΜΑΙΟΥ 2018
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE ΜΑΙΟΥ 2019
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECPE MAIOY 2019
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B2 ΜΑΙΟΥ 2019
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB C2 ΜΑΙΟΥ 2019
 • ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ECCE & ESB B2 (LOWER) 2019
 • ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ECPE & ESB C2 2019
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ECPE & ESB C2 2019
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE ΜΑΙΟΥ 2020
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 (PRE-LOWER) & ESB B2 (LOWER) ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB C2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 MAIOY 2021
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECPE & ESB C2 MAIOY 2021
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 & ESB B2 MAIOY 2021
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE & ESB B2 MAIOY 2021
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MICHIGAN ECCE (LOWER) MAIOY 2022
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE (LOWER) & ECPE (PROFICIENCY) MAIOY 2022
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ECCE MICHIGAN & ESB B2 (LOWER) MAIOY 2022
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕCPE & ESB C2 MAIOY 2022
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B1 & ESB B2 & ESB C2 ΜΑΙΟΥ 2022
 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ESB B2 & ECCE ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
 •  

  Back to top